Projektowanie ogrodów przydomowych

Każdy zadbany, zapierający dech w piersiach teren zielony zaczął się od koncepcji. Architekt krajobrazu, na zlecenie Klienta zapoznaje się z dostępną przestrzenią, a także pomysłami właściciela, wstępnie opracowując własną wizję jej zagospodarowania. Jednak zanim przystąpi do projektowania ogrodu niezbędne jest pozyskanie wszelkich dokumentacji, które pozwolą lepiej poznać teren – mogą to być podkłady geodezyjne, mapy instalacji podziemnych, a także mapy zasadnicze lub ewidencyjne. Architekt przeprowadzi również wizję lokalną, zapoznając się między innymi z ukształtowaniem oraz strukturą gleby, warunkami klimatycznymi, oceną nasłonecznienia poszczególnych stref.

Poznanie wszystkich informacji dotyczących terenu sprawia, że projektowanie ogrodów może przebiec sprawniej, unikając przykładowo niespodziewanych instalacji znajdujących się pod ziemią. Przygotowana końcowa koncepcja obejmuje między innymi rozmieszczenie systemu nawadniania, ciągów komunikacyjnych, elementów małej architektury, a także szczegółowy spis wszystkich roślin, które mają zostać zastosowane podczas realizacji koncepcji.