Jak wygląda proces przesadzania dużych drzew?

Zdarzają się sytuacje, w których rzeczą konieczną może być zmiana lokalizacji rośliny liściastej lub iglastej. Jest to proces możliwy, wymaga jednak odpowiedniego wykonania i starannych przygotowań. Jak więc należy go przeprowadzić? O czym trzeba pamiętać, aby całość przebiegła bezpiecznie? Zapraszamy do lektury artykułu, który objaśnia te kwestie.

Przebieg przesadzania dużych drzew

Przede wszystkim należy mieć świadomość faktu, że proces ten może być przeprowadzony nawet w przypadku wieloletnich i dużych roślin. Jeśli jest taka możliwość, pewne czynności dobrze jest wykonać już na dwa lata przed planowanym przeniesieniem. Warto wówczas przygotowywać roślinę do przesadzenia poprzez wykopanie rowka o głębokości około 0,5 m i napełnienie go kompostem bądź torfem, aby zapewnić dostęp do składników odżywczych. Warto również przyciąć dużą koronę.

Na co zwrócić uwagę przesadzając duże rośliny?

Istotne jest, aby proces ten przeprowadzić we właściwym czasie – pomiędzy okresami wegetacyjnymi, najlepiej wiosną lub jesienią. Należy też zadbać o to, aby wykopać odpowiednio dużą bryłę i zabezpieczyć ją z użyciem siatki. Dobry stan korzeni drzewa jest kluczowym czynnikiem, który wpłynie na kondycję rośliny po jej przesadzeniu.

Do wstępnego wykopywania warto użyć wideł i zastosować je tak, aby podważyć korzenie, ale ich nie uszkodzić. Żeby dalsza część procesu przesadzania drzewa przebiegła bezpiecznie i sprawnie, należy zadbać o odpowiedni sprzęt. Ciężkie maszyny z dźwigiem umożliwią transport oraz precyzyjne umiejscowienie drzewa w nowej lokalizacji.

Czy drzewo przyjmie się po przeniesieniu?

Aby mieć pewność, że roślina nie obumrze w wyniku zmiany otoczenia i ekosystemu, należy zadbać o wilgotność podłoża. Przygotowany dół warto więc nawilżyć hydrożelem i wzbogacić kompostem oraz torfem przed zakopaniem korzeni rośliny.

Drzewo zyska również duże szanse na przyjęcie się po przesadzeniu, jeśli proces zostanie wykonany przez profesjonalną firmę, która dysponuje niezbędnym doświadczeniem. Odpowiedni sprzęt, wiedza i umiejętności w tym zakresie pozwolą wykonać wszystkie prace zmniejszając stres który przechodzi roślina. Warto zlecić tę usługę odpowiedniemu przedsiębiorstwu zwiększając szanse drzewa na aklimatyzację.